Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako funguje webová stránka amastu.sk (ďalej len „my“, „naše“ alebo „webová stránka“), prevádzkovaná spoločnosťou Amastu, s.r.o., so sídlom na Kopčianska 8, 851 01 Bratislava, zhromažďuje, používa a chráni Vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Amastu, s.r.o.
Kopčianska 8, 851 01 Bratislava
Slovensko
Webová stránka: https://amastu.sk
E -mail: info@amastu.sk

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Pri použití kontaktného formulára na našej webovej stránke môžeme zhromažďovať nasledujúce údaje:

  • Meno
  • Emailová adresa
  • Správa alebo otázka, ktorú nám pošlete
 

Tieto údaje sa zhromažďujú za účelom komunikácie s vami a poskytovania informácií alebo odpovedí na vaše otázky. Vaše údaje nebudú použité na žiadne iné účely a nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho súhlasu.

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:
  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
  • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
  • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.
 

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese:

Email: info@amastu.sk

Ďakujeme, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov. Vaše dôverné údaje sú pre nás dôležité a podnikáme všetky potrebné kroky na ich ochranu.

Vyberte si estetický salón AMASTU najbližšie k vám